Ekonomi.

2017-05-31 12:51
Bild: Fredrik Sandberg/TT

De allra rikaste flyr mest från skatten

Skandinaviens befolkning undanhåller i genomsnitt 3 procent av den skatt som skulle ha betalats in. Från de allra rikaste försvinner över 30 procent, visar en aktuell rapport. 

Dessutom tillbakavisas tidigare uppgifter om att en stor del av den förmögenhet som placeras utomlands förflyttas på laglig väg.

– Det har varit mycket prat om skatteflykt på senare tid, men man vet egentligen väldigt lite. Skatteflykt handlar ju per definition om att just dölja information, säger Annette Alstadsaeter, professor vid Handelshögskolan vid Norges miljö- och biovetenskapliga universitet. 


BRA JOURNALISTIK ÄR INTE GRATIS

Gillar du det vi gör?
Swisha en peng till: 123 401 876 8


Men i och med de senaste årens omfattande läckage, via de så kallade Swissleaks och Panama Papers, finns i dag mer information. Och tillsammans med Niels Johannesson vid Köpenhamns universitet och Gabriel Zucman vid University of California i Berkeley har Annette Alstadsaeter låtit analysera uppgifterna efter att de anonymiserats.

– Tillgången till helt ny data gör att det egentligen är första gången som vi på riktigt kan uppskatta omfattningen och fördelningen av skatteflykt i rikare länder. Tidigare så har man ju inte kunnat analysera den förmögenhet som är placerad utomlands, säger Annette Alstadsaeter.

De rikaste undanhåller mest

Resultatet, som publicerades i en rapport i söndags kväll, visar att skatteflykten är som mest koncentrerad bland de allra rikaste och att tusen hushåll i Skandinavien står för hela hälften av de gömda skatterna utomlands. 

Tidigare beräkningar, vilka baserats på slumpmässiga skattekontroller, har visat att Skandinaviens befolkningen undanhåller i snitt 3 procent av sin skatt. Men i rapporten framkommer det att den allra rikaste 0,1 procenten, det vill säga hushåll med över 260 miljoner i nettoförmögenhet, undanhåller över 30 procent.  

– Att andelen var så pass hög bland de allra rikaste var förvånande, säger Annette Alstadsaeter, som förklarar att resultatet går stick i stäv med den traditionella bilden av en skattesmitare.

– Tidigare har man trott att skatteflykt för det mesta handlar om småföretagare som inte rapporterar sin inkomst eller använder sig av svart arbete, men det här visar att det inte riktigt stämmer. I själva verket är det de allra rikaste som flyr skatt i störst utsträckning, säger hon.  

Resultatet spränger även hål på myten om att en stor del av den förmögenhet som placeras utomlands förflyttas på laglig väg. När forskarna jämfört bankkontouppgifter i Swissleaks med personernas deklarationer visade det sig att 95 procent av kontona inte finns med, och att näst intill alla därmed använts för skatteflykt. 

Större klyfta än befarat 

Den skeva fördelningen i skatte­flykt gör att också forskningen om skillnaderna i förmögenhet måste revideras, menar författarna. I och med att andelen undanhållen skatt ökar i takt med en stigande förmögenhet är klyftorna i förmögenhet förmodligen större än vad man tidigare trott. Tidigare beräkningar, även de baserade på registrerad skattedata, visar att skillnaderna i förmögenhet ökat markant sedan 1970-talen och att den rikaste 0,1 procenten äger 8 procent av de skandinaviska ländernas totala mängd. Men trenden har förmodligen underskattats.

– Om man inkluderar de delar av ländernas förmögenhet som är placerad i utlandet så ökar andelen med upp till åtminstone 2 procentenheter, säger Annette Alstadsaeter. 

Rapporten understryker att det under 1970-talet var svårare att placera tillgångar utomlands, men att möjligheterna till skattesmitning ökat då världen blivit allt mer globaliserad, även i länder där skatteefterlevnaden är hög. Att i forskningen vad gäller skillnader i förmögenhet då enbart fokusera på skattedata är problematiskt, menar författarna.

Stora skillnader i undanhållen skatt

Rapporten ”Tax evasion and inequality” bygger i första hand på underlag från det så kallade Swissleaks, om bankkonton i Schweiz, och Panama Papers om brevlådeföretag i Panama. 

Men forskarna har även tagit del av SVT:s rapportering om svenskar som gjort självrättelser om pengar i utlandet, och uppgifter från de skandinaviska ländernas skattemyndigheter. 

Resultatet visar att den allra rikaste 0,1 procenten, hushåll med över 260 miljoner i nettoförmögenhet, i genomsnitt undanhåller 32 procent i skatt, vilket kan jämföras med befolkningens genomsnitt i sin helhet, som ligger på 3 procent. 

En jämförelse mellan bankkontouppgifter från Swissleaks och personernas deklarationer visade att 95 procent av kontona inte finns med och att näst intill alla därmed använts för skatteflykt.