Ekonomi.

2019-06-18 12:19
2018 färdigställdes 54 876 lägenheter. Befolkningsökningen var 109 943. Foto: TT
2018 färdigställdes 54 876 lägenheter. Befolkningsökningen var 109 943.
Puffetikett
Dagens ETC

Hundratusentals bostäder saknas i Sverige

Bakom den skriande bostads­bristen ligger en snabbt växande befolkning och ett marknadsstyrt byggande som inte har klarat av att möta behoven, visar Dagens ETC:s granskning. Det har byggts alldeles för lite, och nu finns ett uppdämt behov på omkring 400 000 bostäder som måste fyllas om bostadsbristen ska försvinna.

Varför är bostadsbristen så skriande? Ett svar är att befolkningen har ökat mycket snabbare än vad de flesta tycks räknat med för 20 år sedan. Då, i slutet av 1998, hade Sverige 8 854 322 invånare. Vi närmade oss långsamt 9 miljoner. Alltför långsamt, tyckte politikerna. Åren kring millennieskiftet dog det faktiskt fler än det föddes och stats­minister Göran Persson talade om det skrala barnafödandet som ”vårt största samhällsproblem”.

Utan invandring skulle Sverige ha krympt. Men trots en flyktingvåg från Kosovo var netto­invandringen ganska ­beskedlig i slutet av 90- och början av 2000-talet.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

I det läget kan det tyckas optimistiskt att, som SCB i sin prognos, förutspå att befolkningen skulle öka med nästan 400 000 på två decennier.

Men det visade sig istället vara djupt pessimistiskt.

För barnafödandet kom igång, och sedan dess har vi haft ett födelseöverskott på 15 000 per år, eller totalt 300 000 fram till slutet av 2018.

Samtidigt har invandringen ökat. Krigen i Afghanistan, Irak, Somalia och Syrien drev tiotals miljoner på flykt. En del av dem sökte skydd i Sverige, inte minst på senare år. Samtidigt har många flyttat hit från Tyskland, Polen och andra EU-länder. Och sedan 1999 har nettoinvandringen snittat 56 000 per år, totalt mer än 1 miljon.

Så Sveriges befolkning ökade inte med 400 000, utan med nästan 1,4 miljoner. Och med mer än 1 miljon fler än beräknat är det kanske inte så underligt att bostadsbyggandet har haft svårt att hänga med i svängarna.

Ökat byggbehov

Men det är bara en del av svaret. För Sverige har lyckats möta befolkningstillväxt och folkomflyttningar förr. Även på 1950- och 1960-talet växte invånarantalet snabbt, särskilt i storstäderna. Och då ökade bostadsbyggandet i motsvarande takt – rentav snabbare. Målet var att bygga bort bostadsbristen, vilket också lyckades, med miljonprogrammet som slutkläm. Mellan 1967 och 1972 byggdes det mer än 100 000 bostäder per år.

De senaste decennierna, sedan den statliga bostadsfinansieringen avskaffades i början av 1990-talet, har dock bostadsbyggandet gått i stå.

I mitten av 00-talet bedömde Boverket det ”kvantitativa byggbehovet av nya bostäder” till 30 600 per år, vilket summerades till totalt 490 000 mellan 2003 och 2018.

Ungefär så många – 488 000 – har också blivit verklighet.

Men Boverket har undan för undan höjt ribban i takt med att SCB har levererat nya befolkningsprognoser och uppdaterad statistik över nybyggnationen.

Redan 2010 talade man om ett behov på 40 000 nya bostäder per år, och 2015 om drygt 70 000. Snart kröp siffran upp mot 100 000 nya bostäder om året. ”Det handlar således om byggvolymer som inte varit aktuella i Sverige sedan miljonprogrammets dagar”, noterade myndighetens analytiker.

Lever inte upp till behoven

Den verkliga byggtakten har inte följt Boverkets behovsanalyser utan konjunkturerna. Nybyggnationen ökade till 32 000 år 2008, men föll efter finanskrisen till omkring 20 000 per år. Sedan pekade kurvorna uppåt igen, och 2018 färdigställdes nästan 55 000 nya bostäder – den högsta siffran sedan 1992. Ändå är utfallet inte ens i närheten av behovet.

– Avståndet mellan vad som borde byggas och vad som faktiskt byggs är stort, säger Bengt J Eriksson, bostadsmarknadsanalytiker på Boverket.

Nu faller bostadsbyggandet dessutom brant. 2018 påbörjades 20 procent färre bostäder än 2017. Och det ser inte bättre ut framöver.

Byggandet har åkt berg- och dalbana. Och dalarna har varit för djupa och topparna för låga för att det ska jämna ut sig på en tillräckligt hög nivå. Över tid har det helt enkelt byggts för lite. Vilket har skapat ett underskott, ett uppdämt behov.

– För varje år har kurvorna glidit isär allt mer, och underskottet ökat, säger Bengt J. Eriksson.

Om bostadsbristen ska försvinna räcker det alltså inte att bygga i takt med befolkningstillväxten. Även hålet från tidigare år måste fyllas igen.

Saknas 400 000 bostäder

Hur stort är då hålet, det vill säga underskottet av bostäder?

Dagens ETC har uppskattat underskottet genom att utgå från Boverkets byggbehovsprognos 2007, som tog sin utgångspunkt i år 2003, men räknat med den verkliga befolkningsutvecklingen. Mellan 2003 och 2018 ökade Sveriges befolkning med drygt 1,3 miljoner. Om vi, som Boverket gjorde då, räknar med "ett byggbehov på 70 procent i förhållande till folkökningen", och antar att det för varje ny individ behövs 0,7 bostäder, så får vi en ungefärlig siffra på det samhälleliga byggbehovet: drygt 900 000 nya bostäder på 16 år.

Men det färdigställdes bara 488 000 bostäder – 415 000 mindre än vad som behövdes. Så kan alltså bristen beskrivas i siffror: det saknas mer än 400 000 ­bostäder.

Även med en lägre kvot (0,6 bostäder per individ) rör det sig om ett underskott på nästan 300 000 bostäder. Och behovet är förstås inte jämt fördelat över Sverige, utan störst i storstäderna. Dagens ETC:s beräkningar visar att två tredjedelar av det uppdämda behovet finns i de tre storstadsregionerna. Värst är det i Storstockholm, där mellan 125 000 och 170 000 bostäder saknas efter åratal av stor inflyttning och skralt byggande.

Marknadsstyrt byggande

Till skillnad från under miljonprogrammets dagar finansieras och styrs inte längre bostadsbyggandet av staten, utan privat. Det är konsumenternas efterfrågan som styr, inte behoven, och ”finns inte efterfrågan till rådande marknadspriser kommer bostadsbyggandet inte till stånd”, som Boverket uttrycker det.

Marknadspriserna på bostadsrätter, hyresrätter och villor har skenat på senare år. Det gör att många inte har råd med nybyggda bostäder. Vilket betyder att det inte heller byggs för dessa grupper i någon större utsträckning. Allmännyttan bygger också mycket mindre än under tidigare decennier, och hyrorna är ofta höga även där.

Dyra nyproducerade bostäder kommer alltså inte lösa bostadsbristen. Och antagligen får marknaden svårt att bygga ikapp behovet utan politiska ingrepp.

 

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Så kom vi fram till siffran 400 000

När Boverket bedömer byggbehovet använder man sig av "hushållskvotmetoden". Man utgår ifrån SCB:s befolkningsprognoser, samt att det för varje ny individ tillkommer X antal hushåll. I prognosen 2007 var denna kvot 0,6 hushåll per ny individ. Det var ingen vild gissning, utan baserades på tidigare års befolknings- och hushållsstatistik. Man antar också att varje hushåll kommer behöva en bostad. Dessutom tar man med lediga lägenheter, framtida rivningar, urbanisering, regionala prognoser och behovet av en bostadsreserv på 1 procent i beräkningen. I byggbehovsprognosen 2007 landade man därför på "ett byggbehov på 70 procent i förhållande till folkökningen, alltså att det för varje ny individ måste tillkomma 0,7 bostäder för att byggandet skulle hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen. Och mellan 1 januari 2003 och 31 december ökade befolkningen med 1 289 397, vilket ger ett reellt byggbehov på 902 578. Under samma period färdigställdes bara 487 631 bostäder, vilket ger ett underskott på 414 947. Om man bara räknar med den förväntade hushållstillväxten, d.v.s. att det för varje ny individ måste tillkomma 0,6 bostäder, så blir underskottet 286 060.

2018

Antal färdigställda lägenheter:

54 876

Befolkningsökning

109 943