Inrikes.

2019-06-18 09:45
4,4 procent är den så kallade oförklarade löneskillnaden mellan män och kvinnor och Sverige, visar en rapport från Medlingsinstitutet.  Bild: Shutterstock
4,4 procent är den så kallade oförklarade löneskillnaden mellan män och kvinnor och Sverige, visar en rapport från Medlingsinstitutet.
Puffetikett
Dagens ETC

Ny statistik: Minskad löneskillnad mellan könen

Skillnaden i lön mellan könen blir mindre. Men fortfarande återstår en ojämlikhet som inte förklaras av vilka yrken män och kvinnor väljer. Det visar nya siffror från Medlingsinstitutet senaste rapport.

4,4 procent. Så stor är den så kallade oförklarade löne­skillnaden mellan män och kvinnor i Sverige. Det visar Medlingsinstitutets senaste rapport  ”Löneskillnaden mellan kvinnor och män – vad säger den officiella lönestatistiken?” som publicerades på tisdagen.

Om vi däremot inte uteslutet att kvinnor och män ofta väljer olika yrken – som ofta har olika lönenivåer – och även tar med ålder och utbildningsnivå i jämförelsen så uppgick skillnaden till 10,7 procent under 2018.

Kvinnolöner stiger

Enligt den bearbetning av lönestatistik som Medlingsinstitutet gör varje år har löneskillnaden mellan könen minskat varje år sedan 2007.

– Det finns en tydlig trend med minskande löneskillnad. Sedan år 2007 har skillnaden minskat med 5,6 procentenheter, säger Medlingsinstitutets statistikansvarige John Ekberg i ett pressmeddelande.

– Kvinnornas löner har stigit med i genomsnitt 3,6 procent per år sedan 2005. Männens har stigit med i genomsnitt 2,9 procent per år under samma period, säger han.


Prenumerera på Dagens ETC:s nyhetsbrev

 

Men det finns fortfarande stora skillnader mellan kvinnodominerade och mansdominerade yrken, det är också det som förklarar den absolut största skillnaden, enligt Medlingsinstitutet. Men även detta håller långsamt på att ändras.

– Det sker en förändring på arbetsmarknaden som går mot en utjämning av yrkesupp­delningen. Fler kvinnor får också chefsuppdrag. Det är viktiga delförklaringar till att löneskillnaden minskar, säger John Ekberg

Störst skillnad i privat sektor

Efter att val av yrke och andra faktorer har räknats bort är det bland tjänstemän inom privat sektor som den oförklarade löneskillnaden är störst.

Medlingsinstitutet är noga med att skilja på en löneskillnad som är oförklarad och osaklig. Det kan finnas orsaker till en löneskillnad som inte syns i statistiken.

”I den officiella lönestrukturstatistiken finns inget svar på om löneskillnaden mellan kvinnor och män är sakligt grundad eller om den beror på diskriminering eller någon annan faktor som inte fångas upp av statistiken” skriver myndigheten i rapporten.

DIGITAL PRENUMERATION

TVÅ VECKOR GRATIS!

Läs alla artiklar från Dagens ETC utan kostnad första två veckorna. Därefter är priset 199 kronor/månad. Ingen bindningstid. Du får dessutom Dagens ETC direkt till din mejl, alla dagar i veckan. Beställ för att läsa direkt.

Genom att klicka på ”Prenumerera” godkänner du prenumerationsvillkoren och samtycker till att ETC-företagen hanterar dina personuppgifter

Lön

Högst lön hade manliga tjänstemän i privat sektor med en genomsnittslön på 46 400 kronor.

Lägst lön hade kvinnliga arbetare i privat sektor som i genomsnitt tjänade 26 600 kronor.

Genomsnittslönen i Sverige 2018 var 34 600 kronor.

Störst skillnad inom en sektor finns i landstinget.

Där är den genomsnittliga skillnaden mellan mäns och kvinnors löner 20 procent.

89,3

... procent. Så stor andel av mäns genomsnittliga lön tjänar kvinnor.