Klimat.

2019-10-16 10:30
I en studie undersökte forskare två typer av miljövänliga köpbeteenden, minskad konsumtion och grön konsumtion.  Bild: Marcus Ericsson/TT
I en studie undersökte forskare två typer av miljövänliga köpbeteenden, minskad konsumtion och grön konsumtion. 
Puffetikett
Dagens ETC

Mindre shopping – bäst för både planeten och lyckan

Att konsumera mindre är bättre för klimatet än att handla miljövänligt. Samtidigt blir vi dessutom lyckligare av att dra ner på konsumtionen, enligt en ny studie från universitetet i Arizona, USA.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Överkonsumtion av allt från mat till kläder och transporter tär på ekosystemen och klimatet. Därför är det viktigt att förstå vilka val konsumenter gör och hur de påverkar planeten, menar forskaren Sabrina Helm, docent i detaljhandel och konsumentvetenskap vid universitetet i Arizona, USA. Hon och forskarkollegor har i en ny studie undersökt hur graden av materialistiska värderingar påverkar ungas köpbeteende och hur konsumtionsmönstren i sin tur påverkar deras mående.

Studien har undersökt den så kallade millenniegenerationen, unga födda på 90-talet, men resultaten är enligt Sabrina Helm sannolikt överförbara också på dagens 40-50-åringar.

– Generellt kan vi se att äldre konsumenter upplever ökat välbefinnande efter att ha gjort sig av med prylar, och jag tror att vad gäller sparbeteende och hållbar konsumtion så är nog likheterna stora mellan åldersgrupperna.

Millenniegenerationen är den största åldersgruppen i USA och kommer snart att passera 50-åringarna i köpkraft. Därför var det naturligt att inrikta sig på dem, även om de ännu inte nått höjden av sin konsumtionskapacitet, enligt Sabrina Helm.

Gröna materialister

Forskarna undersökte två typer av miljövänliga köpbeteenden, minskad konsumtion och grön konsumtion, alltså att välja mer miljö- och klimatvänliga produkter. De undersökte också hur dessa köpmönster påverkade konsumenternas välbefinnande.

Föga förvånande fann forskarna ett samband mellan högre grad av materialistiska värderingar och mindre benägenhet att dra ner på shoppingen.

– Däremot finns det belägg för att det finns ”gröna materialister”. Möjligheten att köpa miljövänliga produkter går att kombinera med en materialistiskt grundsyn, och passar bra med gängse konsumtionskultur, medan att shoppa mindre är något nytt och förmodligen viktigare ur ett hållbarhetsperspektiv.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

Mindre psykisk ohälsa

Följaktligen kunde forskarna se ett samband mellan en mindre materialistisk läggning och större sannolikhet för valet att minska konsumtionen. Forskarna fann också ett samband mellan att shoppa mindre och större välmående. Den psykiska ohälsan var också mindre i gruppen som valde bort överflödig konsumtion.

– Nyckeln är att minska konsumtionen och inte bara handla miljövänligt. Att äga mindre och köpa mindre kan faktiskt göra oss mer tillfreds och lyckligare, säger hon.

Forskarna hade väntat sig att välbefinnandet skulle öka även för konsumenter som var miljömedvetna och handlade grönt.

– Men så verkar det inte vara fallet, säger Sabrina Helm.

Inget entydigt svar

Varför tillfredsställelsen tycks öka med minskad konsumtion ger studien inget entydigt svar på.

– Studien var inte designad för så djupgående analyser av de bakomliggande motiven. Vi vet att det inte beror på att deltagarna inte skulle ha råd att shoppa mer, eftersom vi hade koll på deras ekonomi. Men vi antar att människor med mindre materialistisk läggning antagligen värdesätter socialt engagemang och erfarenheter och aktiviteter utanför shoppingvärlden. Jag tror också att att en högre känsla av självkontroll och självständighet är viktiga faktorer här.

Enligt studien var personer med mindre materialistiska värderingar också bättre på ekonomisk planering och sparande, vilket även det bidrog till ökat välbefinnande.

Spara drar längsta strået

Studien omfattar 986 unga vuxna, som följts från sitt första år på college i åldrarna 18–21 år fram till ett par år efter college, när deltagarna var mellan 23 och 26 år.

Ur ett globalt perspektiv hade deltagarna det relativt gott ställt, de levde inte i absolut fattigdom.

– Självklart ökar inte minskad konsumtion välbefinnandet för dem som inte kan uppfylla sina basala behov. Det handlar om möjligheten att välja, säger hon.

Däremot visar studien att även konsumenter med låga disponibla inkomster som väljer att spendera det på prylar de egentligen skulle klara sig utan, inte blir lyckligare.

Lyckoslantens Spara drar fortfarande det längsta strået framför Slösa.

– Sund konsumtion inom ramen för de egna ekonomiska möjligheterna, med en medvetenhet om konsekvenserna för andra, samhället och planeten, tycks kunna få oss att må bättre, sammanfattar Sabrina Helm.

– Man ska inte dra för stora växlar på våra studieresultat, men de är inte heller självklara. Det faktum att vi kunde skilja två olika hållbara konsumtionsmönster med olika resultat på välbefinnande och psykisk ohälsa är mycket ­spännande.

Läs vidare på nästa sida: Enkät

800dagar

Studien

Studien ”Materialist values, financial and pro-environmental behaviors, and well-being”  har genomförts av forskare vid University of Arizona i USA.

Deltagarna har under fem år fått svara på frågor utformade för att mäta graden av materialistiska värderingar, ekonomisk planering, miljömedvetet beteende, personligt välbefinnande, tillfredställelse med livet, ekonomisk tillfredställelse och psykisk ohälsa.