Klimat.

2019-10-17 17:00
”Regeringen bör beakta att CCS är en oprövad teknik med betydande risk för läckage”, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.  Bild: Press
”Regeringen bör beakta att CCS är en oprövad teknik med betydande risk för läckage”, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.
Puffetikett
Dagens ETC

Preems nya bud ”inte tillräckligt”

Oljekoncernen Preem omarbetar nu sina planer för raffinaderiet i Lysekil. Med ny CCS-teknik ska de planerade utsläppen minska från 3,4 till 2,2 miljoner ton koldioxid per år. Så hoppas företaget på grönt ljus från domstolen och regeringen.

”Vi anser att regeringen bör beakta att CCS är en oprövad teknik med betydande risk för läckage”, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen.

Vill du fortsätta läsa?

Bli prenumerant på Dagens ETC!
Om du redan är det loggar du in här.

Betala per vecka

Från

39 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje vecka. Avsluta när du vill.

Betala per månad

Från

139 kr

Beställ här!

Din prenumeration på Dagens ETC förnyas varje månad. Avsluta när du vill.

Turerna kring Preems oljeraffinaderi i Lysekil har varit många sedan företaget 2016 först skickade in ansökan om att få bygga en ny anläggning för omvandling av tjockolja till bensin och diesel. Utbyggnaden skulle enligt Preem dubbla deras växthusgasutsläpp från 1,7 till 3,4 miljoner ton och göra raffinaderiet till Sveriges största utsläppare.

Men protesterna har varit många och efter en ny prövning i Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) i början på nästa år ska ärendet upp på regeringens bord. Företaget har nu fram till sista oktober på sig att skicka in nya handlingar till MÖD.

Enligt Preem ska den nya verksamheten nu integreras i tidigare anläggning och tillsammans med infångning av koldioxid (CCS-teknik – carbon capture and storage) ska utsläppen minska från 3,4 till 2,2 miljoner ton årligen. Det innebär en ökning med en halv miljon ton årligen jämfört med dagens nivåer.

Experimentell teknik

Att Preem jobbar på utsläppsminskningar är ändå glädjande, säger Oscar Alarik, chefsjurist på Naturskyddsföreningen, som länge arbetat rättsligt för att stoppa utbyggnaden.


Prenumerera på ETC:s Klimatnyhetsbrev

 

– Samtidigt handlar det fortfarande om en betydande ökning av utsläppen, vilka i stället borde minska, säger han.

Oscar Alarik framhåller att Preem pratat om CCS-teknik sedan 2018.

– Men då räknade inte företaget med att använda tekniken och gav inga löften om att göra det. CCS är fortfarande en experimentell teknik, och vi måste vara försiktiga i vår bedömning. Vi har inte ens lyckats hitta teknik för säker förvaring av kärnavfall i kopparbehållare. Hur förvaring av koldioxid i berggrunden utan behållare ska fungera är ett stort frågetecken, säger Oscar Alarik.

Han vill inte sia om huruvida de nya beräkningarna kan tänkas öka Preems chanser i MÖD eller regeringen.

– Avgörande för regeringens bedömning kommer bli om Preem gör bindande åtaganden att verkligen införa tekniken. Vi anser att regeringen också bör beakta att CCS är en oprövad teknik med betydande risk för läckage.

Samtidigt skulle det se märkligt ut om regeringen lyfter Preem Raff till prövning och sedan släpper igenom det, menar Oscar Alarik.

– Det tycker vi faktiskt. Orsaken till att de tagit upp fallet är ju av hänsyn till klimatlagen.

Preemraff Lysekil tas upp i MÖD

2016 ansökte Preemraff om tillstånd för utbyggnad i Lysekil.

2018 gav Mark- och miljödomstolen Preem AB tillstånd till utökad drift av Preemraff i Lysekil.

Domen överklagades, bland annat av Naturskyddsföreningen.

I juni meddelade Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) att fallet tas upp för prövning.

I början på nästa år tas fallet upp i Mark- och miljööver­domstolen, som därefter kommer att avge ett yttrande.

Sedan är det upp till regeringen att göra en juridisk prövning av fallet, bland annat med hänsyn till klimatlagen.

I sista hand kan fallet överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.